Full Details

AMARNATH SHARMA
श्री अमरनाथ शर्मा
श्री देवीदयाल शर्मा
male
10-03-1928
16-10-2016
वैध अमरनाथ शर्मा बीकानेरी रोड़, फाजिलका जिला फाजिलका
Punjab
Fazilka
9478649315
श्री राकेश अमरनाथ शर्मा
पुत्र

आपातकाल जानकारी

फिरोजपुर सेन्ट्रल जेल
8 -10 माह
DIR
महासचिव मण्डल फाजिलका, (भाजपा) महासचिव जिला फिरोजपुर